– Fotografen

Instruktion för fotograf.

För att vi ska kunna få upp JuJutsun som sport måste bildmaterial göras tillgängligt omgående för samtliga klubbar.
Det innebär att efter en tävling ska samtliga bilder göras tillgängliga för Sportrådet.

Fotograferingen.

 • Sekretariat
  • kan fotograferas hur som helst, ingen dokumentation behövs
 • Tävlingsyta, områdesbilder
  • kan fotograferas utan dokumentation
 • Enskilda personer – ej tävlanden
  • Bör dokumenteras, i anslutning till bilden (skriv namn, & övrig info på ett papper och fota av, håll det enkelt)
  • Bilder som saknar dokumentation kan fortfarande komma att användas, men det är större möjlighet att en bild används på rätt sätt ifall dokumentation finns.
  • Matchbilder:
   • !Börja med att fota resultattavlan!
   • Alla efterkommande bilder kommer vi att hantera som röd resp blå spelare från resultattavlan. tills funktionär eller ny resultattavla fotas.
 • Prispall
  • Alla prisutdelningar ska fotograferas.
  • Ingen speciell dokumentation behövs.

Efter Tävlingen.

Töm kameran så fort du kan och tanka upp på vår sida som ett Zip arkiv.
Många lokala tidningar vill skriva om oss, men saknar bildmaterial. Och dom vill skriva NU, inte om en vecka.

 

Upload files