– Checklista

Minst 2 månader innan tävling

 • Boka tävlingsarena
 • Allokera mattor (grönt och röd tatami är rekommenderat, men andra färger får förekomma)
  • Minsta tillåtna matta kräver 36 gröna och 64 röda
  • Rekomenderad matta kräver 64 gröna och 80 röda
 • Samtala med Domarchef och få en överdomare tilldelad
  • Överdomaren kommer att nu börja söka domare, det krävs minst 5 domare per matta.
  • Har ni egna domare meddela detta.
 • Boka läkare och läkarsekreterare
  • läkaren måste vara legitimerad, du behöver personnummer.
  • läkarsekreteraren är en vanlig funktionär
 • Ansök om tävlingssanktion

1 Månad innan tävling

 • Fördela funktionärer
  • varje matta behöver minst:
   • 2 sekretariat
   • 1 matvärd
  • Kiosk personal
  • Läkarsekreterare
  • Fotagraf
 • Planera Kiosk & Mat
  • Domare & funktionärer behöver ett riktigt mål mat för att kunna fungera
  • Tandskydd bör finnas till försäljning
 • Priser & Diplom
  • Förbered beställning av priser, så att inga missförstånd med tryck/gravyr uppstår.
  • I ungdomsklasserna bör diplom eller plakett utdelas för deltagande.
 • Dubbelkolla tävlingssanktionen om du inte fått svar.
 • Dubbelkolla domare med ÖD, samt att läkaren fortfarande är aktuell
 • Allokera utrustning
  • 1 dator med storskärm till varje matta
   • Dator med Scoreboard programvara finns att låna från federationen
   • Projektor med duk finns att låna från federationen
  • 2 Röda & 2 Blå bälten per matta
  • 5 Duo poängblock för poänggivning av duo
  • Poängformulär Fight, NeWaza, Duo – skall finnas även om det är tänkt att dom ska skrivas ut.

2 veckor innan tävling

 • Öva/utbilda sekretariat
  • Har ni egen domare är det bra om ni håller en snabbkurs i hur sekretariatet fungerar
 • Provkör utrustningen
  • har ni egna datorer, se till att allt fungerar.
 • Gå igenom hela checklistan från första punkt och dubbelkolla att det är gjort / fungerar
 • Beställ medaljer

Tävlingsveckan

 • Ev stäng anmälan
 • Kiosk
  • Varor
  • Skydd
  • Växelpengar & Skrin
  • Kortbetalning
 • Invägning
  • Våg
 • Övrig utrustning hämtas förbereds
  • Datorer
  • Mattor
  • Bord till sekretariat

Tävlingsdagen

 • Mattor på plats
 • Datorer på plats
 • Invägning skyltad och i separat rum men möjlighet att stänga dörr.

Efter tävlingen

 • Resultat till Sportrådet
  • Resultatet mailas till SR som en xls fil
  • Varje klass ska vara åtskilda av en ny rad med klassen som rubrik
  • Alla tävlande ska vara med, inte bara prispallen.
  • Filen läses maskinellt så tänk på stavning och bindestreck
   • Pelle Persson, Valles JuJutsu Klub kommer alltså inte vara samma individ som Pelle Persson, Valles Ju-Jutsu Klub.
  • Kolumner
   • Namn – Förnamn + efternamn, Exempelvis (Roger Grimmer)
   • Klubb – Hela klubbnamnet, ta inga genvägar.
   • Placering – en enkel siffra
   • Antalet matcher – hur många matcher påbörjades (WO innan matchstart räknas inte, WO under matchens gång räknas)
   • Antalet vunna matcher
   • Anmäld i klass – ifall spelaren är flyttad, klasserna är ihopslagna, anger ni vilket klass som spelaren vill delta i i annat fall lämna tomt.
 • Bildbank till Sportrådet – tankas upp som Zip arkiv